HYUNDAI BẮC GIANG
Địa chỉ liên hệ: Lô 01, Cụm công nghiệp Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Hotline: 0972 547 699
Website: https://hyundai-bacgiang.vn/